Go to Top

AFİŞ TASARIM BASKI ANTALYA

AFİŞ TASARIM BASKI ANTALYA

AFİŞ


Herhangi bir haberi; herkese duyurmak, reklam ve propaganda yapmak için duvar veya bu iş için hazırlanmış yerlere yapıştırılan el yazması veya basılı kağıt. Kelime Fransızca affiche’den dilimize geçmiştir. Baskı ve resim sanatlarının bulunmadığı, yahut henüz yayılmadığı, hele halkın çoğunun okuma-yazma bilmediği devirlerde ve yerlerde tellallarla yapılan ilanların yerini, son zamanlarda afiş almıştır

AFİŞ TASARIMLARI

AFİŞ tasarım, baskı ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin. 0.242.338 03 06

Avrupada genel olarak on yedinci yüzyıla doğru daha çok tiyatro ve fuarların duyurulması maksadıyla görülmüştür. Afiş tasarımları genellikle bir yazı ve bir resimden meydana gelir.

Resmi makamlar tarafından yapılan ve bir haberin duyurulması gayesini güden afişlerde resim bulunmaz.Reklam niteliğini taşıyan afişlerde ise genellikle resme büyük önem verilir ve yazı, resmin tamamlayıcısı olarak kullanılır.